Te gjtiha postimet tek: "Bar"

  1. Bar

    Bari ka dy hapësira, brenda dhe jashtë. Brenda ka një hapësire interesante me një komoditet dhe qetësi maksimale, ndërsa jashtë ofron një gjelbërim dhe një…